Frantzen over Karl Krauss

Jonathan Frantzen vergelijkt 'Die Fackel' van Karl Krauss met het huidige debat, HGroene Amsterdammer, 2013

Jonathan Frantzen vergelijkt ‘Die Fackel’ van Karl Krauss met het huidige debat, Groene Amsterdammer, 2013Voor de Groene Amsterdammer illustreer ik met regelmaat essays, die vaak een filosofische of (cultuur-)historische inslag hebben.

One Comment