The European Enterprise

Donald Kalff betoogt dat er concrete verbeteringen nodig zijn aan ons ondernemingsmodel; hier probleem no. 1 van de huidige situatie: nationalisme staat vooruitgang in de weg.

De grote ondernemingen zitten lui achterover, terwijl de wereld ze de gunstigste omstandigheden in jaren biedt: open grenzen, goedkoop geld, goedkope arbeid…

In werkelijkheid zijn die grote ondernemingen versteende kolossen, gevangen in allerlei perverse prikkels, zoals die van de aandeelhouder die alleen maar uit is op financiële groei, en niet op waardetoevoeging…