Europa christelijk?

A 4158

Winnaar van een essaywedstrijd van stichting Werkelijkheid in Perspectief Lodewijk Pessers betoogt in “De succesvolle mislukking van Europa” dat juist het falen van elke poging om van Europa een eenheid te maken Europa heeft gemaakt tot het succes dat het is. Verschenen in De Groene Amsterdammer.

14-05-21 groene europa van Dyck