Bildung vs nut

Het vervlogen Bildungsideaal, beweend door Floor Millikowsky, verdedigd tegen het utilitaire denken.

Het vervlogen Bildungsideaal, beweend door Floor Millikowsky, verdedigd tegen het utilitaire denken.

Vroeger vonden we het vanzelfsprekend dat scholen mensen breed probeerden te vormen tot denkende burgers met culturele bagage. Tegenwoordig worden onze kinderen vooral gekneed tot