Domela Dundee Nieuwenhuis

12-08-07 domela

Jan Willem Stutje betoogt dat Domela Nieuwenhuis doortrokken was van romantische hang naar het verleden: is links dan dus niet altijd alleen maar voorwaarts gericht? ‘Occupy’er van de eerste lichting’  wijst erop dat Domela ook geloofde in waarden ‘die met de moderniteit verloren gingen, zoals gemeenschap, verdraagzaamheid, ridderlijkheid en offervaardigheid; leven in harmonie met de natuur; en arbeid als creativiteit. Kortom, alle kwaliteiten die Max Weber ooit samenvatte als de betovering van het leven.’